Finał

festiwal_nauki_2017_FINAŁ(3)

festiwal_nauki_2017_folder_A4

festiwal_nauki_2017_folder_A41_02

 

26-27.05.2017 r. Finał festiwalowy

Widowiskowe pokazy fizyczno-chemiczne, zachwycające prezentacje robotów, warsztaty astronomiczne, wykłady wspaniałych naukowców – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych w ramach Festiwalu Nauki i Techniki Żory 2017. Przyjdźcie i odkryjcie zachwycający świat nauki!

Zapraszamy do:

1) Gry RPG dotyczącej mnemotechniki – „Kim będę w przyszłości” (doradztwo, teatr alternatywny, animacja)

rpg
2)   Pokazów chemiczno – fizycznych (chemia i fizyka, widowisko interaktywne)

puchałka
3)   Geocachingu – nauki geografii za pomocą gry terenowej (geografia, zastosowanie gps, teatr żywy)

4)   Widowiska, pokazu z użyciem światła i dymu (chemia, widowisko)

ciemno
5) Quizu naukowo-kulturalnego – poświęconego najciekawszym reakcjom środowiska przyrodniczego na codzienne zmiany pogody oraz odczytywaniu nadchodzących zmian warunków atmosferycznych z obserwacji zachowania roślin i zwierząt (przyroda, wystawa)

ouiz2
6)    Pokazów z zakresu mikroskopii elektronowej (biologia, wystawa, widowisko)

7)    Warsztatów urbanistycznych – „Zbudujmy razem miasto” (architektura, warsztaty)

bradecki
8)  Pokazów i quizu z zakresu nowych form edukacji – Akademia KHANA, prof. Lech Mankiewicz (pokaz filmów, widowisko)

SOBOTA godz.12:00. Dziedziniec Domu Kultury!!!

Wśród prelegentów i wystawców zobaczymy m.in.:

dr Joanna Bartnicka
Prace naukowo-badawcze dr Bartnickiej mieszczą się w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w obszarze kształtowanie środowiska pracy, bezpieczeństwo pracy ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ergonomii, workflow oraz kształtowania środowiska życia i pracy osób z niepełnosprawnością. Aktualnie dr Bartnicka pełni funkcję z-cy Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Prezentacja międzynarodowego projektu badawczo – edukacyjnego pt Online Vocational Training course on ergonomics for orthopaedic Minimally Invasive Surgery”, akronim  Train4OrthoMIS. Projekt realizowany jest w konsorcjum organizacji badawczych i medycznych z Hiszpanii, Niemiec i Polski.

dr Jagna Karcz
doktor nauk przyrodniczych, specjalista w zakresie anatomii i cytologii roślin, skaningowej mikroskopii elektronowej; główne kierunki badawcze: powierzchnie roślinne i woski w monitoringu środowiska, architektura 3d biofilmu bakterii nitryfikacyjnych.

Wykład w połączeniu ze stanowiskiem pokazowym: Coraz głębiej do wnętrza materii – mikroskop elektronowy w akcji.

Laboratorium Pana Korka – Popularyzator Nauki 2014
mgr inż. fizyk (2002), popularyzator nauki od 2004 r., nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej w dziedzinie dydaktycznej (2006) i naukowej (2007), nagroda publiczności w konkursie Polskiego Radia dla wystawców 15. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (2011), nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Agencji Prasowej „Popularyzator Nauki 2014”.

Na pokazie Ekipa Szalonych Naukowców Pana Korka zaprezentuje właściwości azotu w stanie ciekłym o temperaturze minus 196°C. Wspólnie zbadamy, jak ta ekstremalnie niska temperatura wpływa na różne materiały, przedmioty i ludzką rękę. Razem z uczestnikami pokazu wykonamy wiele ciekawych i wybuchowych doświadczeń dotyczących związku temperatury, ciśnienia i objętości dla gazów. Pokaz zakończy bezpieczna i spektakularna eksplozja setek piłeczek w 200-litrowej beczce.

korek2

 

mgr Michał Ciepły
reprezentuje Centrum Studiów Polarnych. Ukończył geografię na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i  realizuje swoje zainteresowania badawcze w ramach projektu doktorskiego. Brał udział w pięciu wyprawach polarnych Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen.

 Prelekcja: Badania środowiska w obszarach polarnych.

michał ciepły

mgr Dariusz Kozik
Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski. Biolog, miłośnik dalekich podróży, górskiej przyrody i pieszych wędrówek. Nieustannie poszukuje racjonalnych działań ochronnych przyrody polskiej. Zwolennik prostych rozwiązań. Popularyzator nauki. Naukowo związany z lasami łęgowymi terenów górskich poszukując warunków, które sprzyjają ich naturalnemu odnowieniu. Wyniki badań są prezentowane na konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Do życia podchodzi ze stoickim spokojem.

Prelekcja: O czym rozmawiają drzewa? Ukazanie w jaki sposób komunikują się ze sobą drzewa. Omówienie mechanizmu.

kozik

 dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska
geograf i klimatolog, adiunkt w Katedrze Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania dotyczące przede wszystkim ekstremalnych zdarzeń klimatycznych oraz cyrkulacji atmosfery.

Prelekcja – „Zjawisko zwane burzą”.

jak powstaje burza

W prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące powstawania, przebiegu oraz skutków występowania burz. Poruszone zostaną również zagadnienia bezpiecznej obserwacji burz oraz zasad zachowania w trakcie występowania omawianego zjawiska.

inż. Maciej Urbanowicz
pracował nad Polskim przemysłem kosmicznym przez ostatnie 10 lat. Ale jego kosmiczna historia zaczęła się znacznie wcześniej. Kiedy miał 5 lat marzył o wysyłaniu w kosmos satelitów. Jak każde dziecko wtedy, chciał zostać astronautą. Maciej rozpoczął swoją kosmiczną karierę na Politechnice Warszawskiej, gdzie marzenia zamieniły się w realne przedsięwzięcia – a najlepszym miejscem do tego było Studenckie Koło Astronautyczne. Był on zaangażowany w wiele studenckich projektów. Ale nie tylko jako inżynier, ale nawet częściej jako menadżer oraz inżynier systemowy. Ponadto działalność Maćka była znacznie szersza i obejmowała działania promocyjne jak i tak zwany „business development”. Maciek uwielbia pracować z ludźmi z przemysłu kosmicznego. Jest on także absolwentem programu Space Studies Program na Międzynarodowym Uniwersytecie Kosmicznym, a to spowodowało, że stał się jeszcze większym „geekiem”. Jest on także koordynatorem i inżynierem mechanikiem w projekcie pierwszego polskiego satelity – PW-Sat, który został wyniesiony w kosmos na pokładzie rakiety Vega, który odbył się dnia 13.02.2012 z kosmodromu w Gujanie Francuskiej. Obecnie pracuje w branży kosmicznej jako doradca biznesowy oraz inżynier.

Prelekcja: Kosmiczna kieszeń.

urbanowicz

dr Maciej Mendecki
jest pracownikiem Katedry Geologii Stosowanej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z zawodu jest geofizykiem i w swojej pracy skupia się na badaniach trzęsień Ziemi, które występują na Górnym Śląsku, ale także tymi obserwowanymi na całym świecie. Trzęsienia Ziemi mają duży wpływ na życie ludzi i infrastrukturę, dlatego jednym z podejmowanych tematów jest szacowanie hazardu sejsmicznego oraz analizowane mechanizmów wstrząsów górniczych. Ponadto, do zainteresowań naukowych dr M. Mendeckiego należą badania nad obiektami antropogenicznymi (np. sztolniami, starymi kopalniami, pustkami poeksploatacyjnymi, obiektami archeologicznymi), do poszukiwania których wykorzystuje metody sejsmiczne i geoelektryczne. Pomiary wykonywał nad takimi miejscami jak: sztolnie w Olkuszu, kopalnia żelaza w Cisnej, tunele pod klasztorem w Woli Gułowskiej, fundamenty cerkwi w Sosnowcu, czy też siedliska neandertalczyka na Ukrainie. Poza badaniami naukowymi dr Mendecki opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Geofizyków PREM (był członkiem Koła w czasie swoich studiów), które podejmuje szereg inicjatyw, np. organizuje wyjazdy terenowe, konferencje studenckie i spotkania z naukowcami zajmującymi się geofizyką. Dr Mendecki wraz Kołem prowadzi także warsztaty i przygotowuje stoiska pokazowe podczas różnego typu pikników i festiwali nauki.

Prelekcja: Co to jest geofizyka?

geofizyka

mendecki

dr inż. Bogusław Ziębowicz
Obszar tematyczny: Inżynieria materiałowa, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, nanotechnologia.
Współautor zgłoszeń do Urzędu Patentowego wynalazku pt.: Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie stopu aluminium uzyskanego z materiałów odpadowych i sposób jego wytwarzania (nr zgłoszenia P410476).

Prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego z pokazami osiągnięć naukowych w ramach stoiska. WITAMY W ŚWIECIE NANOTECHNOLOGII.

nanotechnika

nanotechnika2

mgr inż. Piotr Kamiński
Żorzanin, ukończył Politechnikę Śląska, specjalizacja Inżynieria Ruchu Drogowego, obecnie Head of Traffic Engineering at Swarco Technology Aps, Grupa Swarco, światowy producent rozwiązań stosowanych w drogownictwie i sterowaniu ruchem, szkolił w 60 krajach.

Temat: Wpływ nowoczesnych systemów sterownia w ruchu drogowym na ograniczenie strat czasu oraz emisji spalin. Wraz z omówieniem narzędzi oceny efektywności stosowanych strategii.

kaminski

mgr Dariusz Kulma, Nauczyciel Roku
nauczyciel matematyki z ponad 20-letnim stażem. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych, nie jest ważne czego uczysz, ale jak uczysz. Nauczyciel nie będzie miał rezultatów, jeśli nie uda mu się dotrzeć do ucznia, nie będzie chciał go zrozumieć, nie znajdzie dla niego czasu na rozmowę, nie odkryje jego pasji i nie da szansy rozwoju. To podejście od wielu lat przekłada się na wiele inicjatyw podejmowanych przez Dariusza Kulmę w zakresie edukacji, za które był wielokrotnie nagradzany. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia zdobyta w 2008 roku.

 Prelekcja: Matematyka królową nauk.

 Prof. hab. Wiesław Szeja
obszar zainteresowań badawczych:  chemia organiczna, badania nad syntezą i transformacją węglowodanów z wykorzystaniem metod biochemicznych, autor ponad 100 patentów i kilkuset publikacji z dziedziny chemia organiczna.

 Prelekcja: Architektura związku-chemia organiczna – aktywność biologiczna.

szeja

mgr inż. Andrzej Zabiegliński
Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Prezentacja: Nie zawód…., a zawód – Nowoczesna edukacja

zabiegliński

dr hab. inż. Krzysztof Dębowski
zakres zainteresowań: energetyka prosumencka, odnawialne źródła energii i generacja rozproszona, optymalizacja układów zasilania, układy kompensacji mocy biernej, jakość energii elektrycznej, sztuczna inteligencja, zbiory i sterowanie rozmyte – zastosowania, odbiorniki niespokojne, piece łukowe i piece łukowo-oporowe. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji, 1 książki i 3 monografii z tych dziedzin. Autor lub współautor ponad 60 artykułów naukowych, 4 monografii, 1 podręcznika. 11 zespołowych i indywidualnych nagród Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową i organizacyjną. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (w zakresie nauk technicznych) konferencji „Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju” EPwWZR.

Prelekcja: Klastry energii i energetyka prosumecka – kierunki rozwoju.

Zostaną omówione i zaprezentowane najnowsze i najciekawsze prace badawcze Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w formie przystępnej prezentacji popularnonaukowej oraz pokazu wybranych urządzeń na stoisku.

debowski

 dr Marcela Gruszczyk
doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, wykładowca akademicki (Instytut Historii UŚ), trener UŚ Maturzystów i UŚ Młodzieży, koordynator UŚ dla Nauczycieli, koordynator merytoryczny Kongresu Oświaty Katowice 2016.

Prelekcja: Pokażmy się od innej strony. Nowoczesne technologie w edukacji/Zmierzch starego świata. Europejskie trony przez wybuchem Wielkiej Wojny.

gruszczyk

dr Lucjan Buchalik
Etnolog, afrykanista, absolwent UWr, (2008) stopień doktora na UAM w Poznaniu; dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach; (od 2003) prowadzi badania etnologiczne w Afryce Zachodniej (Mali, Burkina Faso, Benin) dotyczące pokrewieństwa żartów, z zakresu antropologii turystyki; autor książek: Kolorowy Sahel, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów oraz kilkudziesięciu artykułów w literaturze fachowej.

Prelekcja: Niewinny antropolog na tropie żelaza.

buchalik

dr Michał Rakociński
doktor Nauk o Ziemi w zakresie geologii (Uniwersytet Śląski), kierownik projektu badawczego NCN pt. Środowiska depozycji podczas zdarzenia wczesny Alum (wczesny karbon) na południowym szelfie Laurussii w świetle zintegrowanych badań geochemicznych i paleoekologiczno-facjalnych.

Stoisko: Skamieniałości roślinne i zwierzęce, w tym najczęściej spotykane i takie, które służą do określania wieku skał.

skamieliny

dr Magdalena Osial
z Wydziału Chemii na pracę „Manufaktura naukowców, czyli Uniwersytet Każdego Wieku” otrzymała grant w konkursie eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Zajęcia mają na celu pokazanie prostych zjawisk zachodzących w przyrodzie za pomocą doświadczeń chemicznych. Do eksperymentów wykorzystywane będą produkty spożywcze tj. kapusta, cytryna, ocet, soda oczyszczona, proszek do pieczenia, sok malinowy, mąka kukurydziana, lód i wiele innych. Dzięki eksperymentom przystępnie przedstawiane zostaną zagadnienia takie jak: krystalizacja, ciepło, energia i wiele innych. Warsztaty mają na celu zachęcenie dzieci do nauki przedmiotów ścisłych oraz wybrania w przyszłości zawodu naukowca.

osial2

dr Jadwiga Puchałka
studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne) z zakresu różnych dziedzin chemii oraz biotechnologii dla studentów Wydziału Chemicznego.

Podczas pokazów będzie zaprezentowana seria ciekawych  doświadczeń, które zostaną omówione i wyjaśnione w bardzo przystępny sposób. Ciekawy pokaz to między innymi czarowanie, szukanie i sprawdzanie. Widownia cały czas uczestniczy w pokazie odpowiadając na zadawane pytania lub pomagając w doświadczeniach.

festiwal3

dr inż. arch. Tomasz Bradecki
absolwent Politechniki Śląskiej, ukończył podyplomowe studium wyceny nieruchomości, członek Śląskiej Izby Architektów, pasjonat urbanistyki, architektury oraz sportu w tym wspinaczki, specjalizacja : projektowanie architektury, projektowanie urbanistyczne, projektowanie obiektów sportowych.

Warsztaty: Zbudujmy razem miasto.

bradecki

dr Agnieszka Piechota
kierownik Śląskiego Laboratorium GIS, pracownik na Wydziale Nauk o Ziemi (Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski), członek Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły, Tutor Akademicki, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego GIS (WNoZ, UŚ), Zainteresowania naukowe: glacjologia, drenaż subglacjalny, numeryczne modelowanie, Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS).

Warsztaty: Geocaching.

geocaching

dr Magdalena Opała – Owczarek
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Klimatologii, współorganizatorka stanowisk WNoZ UŚ na Festiwalu Nauki 2016 w Katowicach.

Stoisko pokazowe: Mikroskopy i przekroje drzew. Jak przyroda zapisuje pogodę?

Prezentacja sposobów odczytywania klimatu minionych stuleci z zapisów przyrodniczych, m.in. z: pierścieni drzew, iłów warwowych, osadów jeziornych czy rdzeni lodowych. Zwiedzający, wykonując samodzielne obserwacje makroskopowe i mikroskopowe, będą mieli możliwość zapoznania się z przekrojami poprzecznymi różnych gatunków drzew, których roczne słoje mogą być wykorzystane do rekonstrukcji zmian klimatycznych. Odwiedzając stanowisko znajdziemy odpowiedź na pytania: skąd możemy czerpać wiedzę o warunkach pogodowych panujących w przeszłości? jak zmieniały się warunki klimatyczne na Górnym Śląsku w okresie ostatnich stuleci?

mikroskop

dr inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt
Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Prelekcja: „Co w trawie piszczy? Czyli jakich roślin unikać, projektując ogród”.

ogród

mgr Dagmara Modrzejewska
ZAWODOWO – właściciel firmy DAXON SOLUTIONS. Kierunek na rozwój. Kieruje projektami IT, HR, PR i ISO, audytor, trener, coach. NAUKOWO – Od 2015 roku doktorant w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doktorat nt. Informatycznych narzędzi wspierających twórczość organizacyjną na przykładzie aplikacji mobilnych. Bierze udział w projektach badawczych, publikuje i rozwija się w ulubionym obszarze jakim jest IT.

Prelekcja: Zarządzanie usługami IT.

 Akademia KHANA
to edukacyjna organizacja non-profit założona w roku  2006 roku, przez absolwenta Massachusetts Institute of Technology, Salmana Khana. Grupa entuzjastów otwartej edukacji rozpoczęła pracę nad stworzeniem polskiej wersji językowej KhanAcademy, poprzez tłumaczenie napisów (subtitles) do filmów KA i dodawania polskiej ścieżki dźwiękowej w kanale KhanAcademyPolski na YouTube. Adwokatem języka polskiego KA jest prof. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. W marcu 2016 polski portal Khan Academy uzyskał status LIVE (oficjalnej polskiej wersji językowej) KhanAcademy. W ten sposób Polska dołączyła do elitarnego grona 6 krajów: Meksyku, Brazylii, Francji, Norwegii, Turcji i Holandii, które mają otwartą wersję językową łącznie z ćwiczeniami i opisami do filmów.

Studenckie Koło Naukowe Hydrogeologów
Zrzesza  pasjonatów zagadnień związanych z hydrogeologią, ochroną wód podziemnych oraz wodami geotermalnym.
Pokaz naukowy – doświadczenia chemiczne z wodą przeznaczoną do spożycia.

Microsoft Student Partner
Jak wygląda praca w Microsoft?Przyjdź, posłuchaj..

Krzysztof Mierzejewski
student informatyki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Od 1,5 roku działa jako Microsoft Student Partner prowadząc dwie grupy .Net, na których studenci poznają najnowsze technologie firmy Microsoft i nie tylko. Pracuje w firmie APA Group jako tester-programista.
Prelekcja:”Future Life – jakie możliwości daje Microsoft”

Partnerzy Microsoft Student Partner mogą robić niesamowite rzeczy, takie jak:
-Organizowanie maratonów dla programistów
-Tworzenie gier i aplikacji
-Organizowanie wydarzeń technologicznych i prezentowanie pokazów na uczelniach
-Prowadzenie dyskusji w klubach technologicznych i grupach użytkowników
-Tworzenie własnej globalnej sieci we współpracy z ekspertami branżowymi
-Udział w wyjątkowych szkoleniach firmy Microsoft i uzyskiwanie informacji o najnowszych technologiach i usługach
-Rozwijanie umiejętności i zwiększanie szans na atrakcyjne zatrudnienie
-Zdobywanie fantastycznej pracy.

microsoft2

microsoft

Fabryka Naukowców
stoisko, przy którym każde z dzieci będzie mogło wykonać różnokolorowego, polimerowego robaka i zabrać go z sobą do domu. Fabryka zaprezentuje roboty z Lego, którymi każdy zwiedzający będzie mógł posterować (m.in. robot sprzątający). Każda osoba, która zdecyduje się posprzątać na czas, weźmie udział w konkursie.

fabryka naukowców

Akademia Nauki i Rozwoju
stoisko i warsztaty upowszechniające  zajęcia min. z programowania komputerowego, kodowania, tworzenia gier i aplikacji mobilnych, oraz wiele innych w tematyce informatyki, grafiki, projektowania; interaktywne warsztaty z robotyki skierowane do dzieci i młodzieży; edukację opartą na komunikacji naukowej m.in. pokazy chemiczno-fizyczne.

anir

Jastrzębska Szkoła Wynalazców – I Ty możesz zostać wynalazcą
mgr Bożena Surma oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju zaprezentują swoje wynalazki.

sobieski

lek.wet. Maciej Bekier i „Uprzejmy Łoś”
Ekipa prowadząca zajęcia Uprzejmego Łosia, to zgrany team (Maciej Bekier, lekarz weterynarii, chirurg, prywatnie gitarzysta oraz kociarz oraz Anna Budzińska, edukator, organizator, lektor).

Warsztaty skierowane są dla każdego, począwszy od maluchów w wieku przedszkolnym 4+ oraz szkolnym. Jest to moment, kiedy dzieci ze swoim doświadczeniem życiowym potrafią zrozumieć podstawowe informacje o pracy weterynarza oraz zagadnienia dotyczące pielęgnacji i profilaktyki zdrowia zwierząt.

weterynarz

uprzejmy los

Swoje stoiska mają również żorskie instytucje współuczestniczące w upowszechnianiu i promowaniu nauki oraz zajmujące się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy.

Muzeum Miejskie
Od żelaza do ekonomii rynkowej. Metaloplastyka afrykańska ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach.

Wystawa metaloplastyki afrykańskiej z komentarzem.
Warsztaty dla dzieci z metaloplastyką w tle.

muzeum miejskie

Powiatowy Urząd Pracy
stoisko „Urząd pracy – w czym nam pomoże”? quizy, konkursy, doradztwo zawodowe, ocena predyspozycji zawodowych.

pup2

pup1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,  Główny Instytut Górnictwa
stanowisko dot. nowych technologii.

gig2

gig

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
stoisko związane z doradztwem wizerunkowym.

ckziu1

ckziu

Biblioteka Miejska
Lokalny klub kodowania, Klub Młodego Odkrywcy. W Klubach Młodego Odkrywcy młodzież i dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa już ponad 700 klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

biblioteka

Żorska Izba Gospodarcza
stoisko związane z ofertą dla młodzieży – projekty ponadnarodowe.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
stoisko dot. Inkubatora Przedsiębiorczości.

zcop

Warsztaty Terapii Zajęciowej
placówka wykonująca rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową.
stoisko „Rękodzieło”.

wtz

Muzeum Ognia i Miasteczko Westernowe
Muzeum Ognia to nowoczesny obiekt o niespotykanych kształtach, łączący w sobie funkcje edukacyjne i rozrywkowe. Ekspozycja tego wyjątkowego centrum nauki poświęcona jest wiedzy na temat energii i ognia od czasów najdawniejszych aż do dnia dzisiejszego.
Miasteczko Westernowe – łączy ze sobą rozrywkę i…edukację. Na terenie miasteczka odbywają się  inicjatywy edukacyjne m.in. akcja w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, konkursy szkolne czy kursy.
Stoisko

miasteczko

Ankieta ewaluacyjna 

FOTORELACJA

Logo Porozumienia Społeczeństwo i Nauka jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s